Bản vẽ hoàn công là gì? Vai trò của bản vẽ hoàn công trong xây dựng

Bản vẽ hoàn công là gì? Vai trò của bản vẽ hoàn công trong xây dựng
Là Ánh Glass

Bản vẽ hoàn công là gì? Vai trò của bản vẽ hoàn công trong xây dựng. Bản vẽ hoàn công do nhà thầu thi công có trách nhiệm lập. Dấu bản vẽ hoàn công ghi rõ họ tên, chữ ký của người lập.

 

Hà Nội : 299 Định Công- Thanh Xuân

 

Hotline: 0963887289 – Email : KinhHN@gmail.com

Bản vẽ hoàn công là gì? Vai trò của bản vẽ hoàn công trong xây dựng

Sau khi đã xây dựng và hoàn thành nhà ở, người ta cần phải tiến hành lập hồ sơ hoàn công bao gồm nhiều giấy tờ và nhiều thủ tục khác nhau. Trong đó bản vẽ hoàn công được coi là một bộ phận vô cùng quan trọng và không thể thiếu để hoàn thiện về mặt pháp lý cho ngôi nhà của bạn. Vậy bản vẽ hoàn công là gì? Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây nhé!

Bản vẽ hoàn công là gì?

Bản vẽ hoàn công tiếng anh là As- Built Drawings. Là một bản vẽ những bộ phận thuộc một công trình sau khi công trình đó đã hoàn thành, được lập ra trên cơ sở bản vẽ thiết kế thi công đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và thể hiện một cách chính xác kích thước thực tế so với kích thước thiết kế.

Bản vẽ hoàn công do nhà thầu thi công có trách nhiệm lập. Dấu bản vẽ hoàn công ghi rõ họ tên, chữ ký của người lập. Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công; Tư vấn giám sát và của Chủ đầu tư công trình.

Bản vẽ hoàn công là gì?

Lý do cần lập bản vẽ hoàn công

Do bản vẽ hoàn công thể hiện các chi tiết và kích thước thực tế xây dựng, nên có vai trò quan trọng giúp chủ nhà nắm được tình trạng, vị trí chính xác của các hạng mục khi sửa chữa, bảo trì ngôi nhà. Đây cũng là giấy tờ cần thiết cho thủ tục hoàn công để hoàn tất thanh toán cho nhà thầu.

Về mặt pháp lý, bản vẽ này là cơ sở giúp cơ quan Nhà nước xác định xem chủ nhà có làm đúng theo giấy phép xây dựng hay không.

Bản vẽ hoàn công khác bản vẽ thiết kế như thế nào?

Nếu công trình thi công theo đúng bản vẽ gốc và không có gì thay đổi, có thể sử dụng chính bản thiết kế ban đầu làm bản vẽ hoàn công. Khi có sự điều chỉnh về kích thước, thiết kế mới cần lập bản vẽ mới.

Trong bản vẽ hoàn công cần có dấu xác nhận và chữ ký của các bên có trách nhiệm, bao gồm người lập bản vẽ, chủ đầu tư, đơn vị thi công, người giám sát thi công.

Đơn vị thi công có trách nhiệm đóng dấu hoàn công vào bản vẽ.

Các loại bản vẽ hoàn công

1. Bản vẽ hoàn công công việc xây dựng;
2. Bản vẽ hoàn công bộ phận công trình;
3. Bản vẽ hoàn công giai đoạn xây dựng;
4. Bản vẽ hoàn công lắp đặt thiết bị;
5. Bản vẽ hoàn công từng hạng mục công trình;
6. Bản đồ hoàn công tổng thể công trình.

Vai trò của bản vẽ hoàn công

+ Bản vẽ hoàn công vừa là căn cứ để làm hồ sơ thanh toán, quyết toán và kiểm toán.

+ Giúp đơn vị sử dụng nắm được cấu tạo, kết cấu công trình nhằm khai thác sử dụng đúng với mục đích công trình

+ Căn cứ cho các cơ quan thanh tra tìm lại các số liệu liên quan đến công trình.

+ Bản vẽ hoàn công cũng là căn cứ để chủ đầu tư xác định lại tài sản trên đất sau khi hoàn tất quá trình xây dựng.

Vai trò của bản vẽ hoàn công

Yêu cầu của hồ sơ hoàn công

Thể hiện đúng kết quả thi công thực tế ngoài hiện trường.
Phải được lập ngay tại thời điểm nghiệm thu.
Phải được lập và xác nhận theo đúng quy định.
Hồ sơ hoàn công phải thể hiện rõ ràng những chỉnh sửa, thay đổi để sử dụng thuận tiện và chính xác trong việc khai thác, sử dụng và bảo trì công trình.