Liên danh là gì ? – Nhà thầu liên danh hay liên doanh?

Liên danh là gì ? – Nhà thầu liên danh hay liên doanh?
Là Ánh Glass

Liên danh là gì ? – Nhà thầu liên danh hay liên doanh? Liên danh và liên doanh là hai khái niệm pháp luật có nội dung khác nhau. Tuy nhiên 2 khái niệm này có điểm giống nhau đó là sự liên kết bằng hợp đồng giữa hai hoặc nhiều pháp nhân

 

Hà Nội : 299 Định Công- Thanh Xuân

 

Hotline: 0963887289 – Email : KinhHN@gmail.com

Liên danh là gì ? – Nhà thầu liên danh hay liên doanh?

Trong quá trình đấu thầu xây dựng hay thiết kế xây dựng để có được dự án. Chúng ta thường nghe nói đến khái niệm nhà thầu, nhà thầu liên doanh, liên danh. Vậy các khái niệm đấy là gì, phân biệt ra sao? Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Nhà thầu là gì ?

Nhà thầu chính là nhà thầu chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh.

Nhà thầu là gì ?

Nhà thầu xây dựng là gì?

Nhà thầu xây dựng là đơn vị, tổ chức có đầy đủ các chức năng, năng lực xây dựng, để kí kết trực tiếp hợp đồng xây dựng với chủ đầu tư, để nhận thầu toàn bộ một loại công việc hoặc toàn bộ công việc của dự án đầu tư xây dựng công trình.

Phân biệt liên danh và liên doanh trong đấu thầu

Liên danh và liên doanh là hai khái niệm pháp luật có nội dung khác nhau. Tuy nhiên 2 khái niệm này có điểm giống nhau đó là sự liên kết bằng hợp đồng giữa hai hoặc nhiều pháp nhân. Từ đó cùng thực hiện một hoạt động kinh doanh, đầu tư và thương mại nào đó.

Liên doanh (joint venture) - JVC

Liên doanh là cùng nhau hợp tác trong kinh doanh, giữa hai bên hay nhiều bên. Liên doanh hình thành 1 pháp nhân mới trên cơ sở đóng góp của hai hay nhiêu bên về vốn, đất đai, thiết bị và nhân lực.

Hiện nay việc đầu tư nước ngoài theo hình thức liên doanh thường  được thực hiện trên cơ sở hợp đồng liên doanh. Các doanh nghiệp liên doanh được thành lập và hoạt động dựa trên hợp đồng liên doanh và đại diện cho các bên khi tiến hành hoạt động kinh doanh.

Liên danh (joint name)

Là cùng đứng tên chung. Đôi chỗ người ta còn gọi là Joint Operation ( JO). 
Quan hệ giữa hai hoặc các bên trong liên danh là bình đẳng về mặt tài chính.

Không phải chỉ trong XDCB mới có Liên danh, tất cả mọi ngành kinh tế đều có thể có liên danh. 
Một hợp đồng hàng hóa lớn vượt quá sức cung cấp của một nhà thầu, nhiều nhà thầu có thể cùng đứng vào một nhóm để cung cấp. 
Trong XDCB, sẽ là liên danh khi: 
 a) Các nhà thầu Xây dựng và Cơ điện và Thiết bị cùng liên danh để đấu thầu một dự án: khi thắng thầu, phần việc của các bên được thực hiện theo đơn giá thầu vàthanh toán trực tiếp với chủ đầu tư, các bên có bộ máy quản lý riêng (ví dụ: một nhà máy điện: sẽ có nhà thầu Xây dựng, nhà thầu Cơ khí và Nhà thầu Cung cấpThiết bị)

b) Các nhà thầu sản xuất: ví dụ gói thầu cung cấp 3000m cọc trong 01 tháng chẳng hạn, khi đó nhiều nhà sản xuất cùng đứng tên chung thì mới đáp ứng đủ tiến độ và khối lượng như vậy.

Phân biệt liên danh và liên doanh trong đấu thầu

Phân biệt Liên danh nhà thầu và Nhà thầu liên danh

Có nhiều đồng nghiệp thắc là 2 khái niệm "Liên danh nhà thầu" và "nhà thầu liên danh" có khác nhau không?

Tình huống thực tế là: Có 1 gói là nhà thầu liên danh. Đấu thầu thì ghép hồ sơ liên danh 2 công ty A,B cùng đấu. Nhưng ký hợp đồng thì 2 bên ký 1 thỏa thuận liên danh để công ty A đứng đại diện ký hợp đồng với chủ đầu tư. Chủ đầu tư đồng ý rồi nhưng đến bước làm bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì ngân hàng lại không chịu. Họ bắt phải ký hợp đồng 3 bên mới làm bảo lãnh.

Theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH12 thì Điều 11 bảo đảm thực hiện hợp đồng thì ghi là liên danh tham dự thầu. Điều 65 thì lại là nhà thầu liên danh... việc không thống nhất các thuật ngữ này dẫn đến việc áp dụng khó khăn. Theo Điều 65 luật Đấu thầu số 43 thì ghi là nhà thầu liên danh phải ký hợp đồng tất cả các bên.

Ý kiến của 1 chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm quản lý dự án, thanh quyết toán hợp đồng:

- Liên danh nhà thầu là chỉ 01 nhà thầu nhưng có các thành viên liên danh.
- Còn nhà thầu liên danh là chỉ các thành viên trong liên danh.