Lộ giới là gì ? Lộ giới đường được tính như thế nào ?

Lộ giới là gì ? Lộ giới đường được tính như thế nào ?
Là Ánh Glass

Lộ giới là gì ? Lộ giới đường được tính như thế nào ? Chỉ giới xây dựng có thể trùng với chỉ giới đường đỏ, nếu công trình được phép xây dựng sát chỉ giới đường đỏ (ranh giới lô đất)

 

Hà Nội : 299 Định Công- Thanh Xuân

 

Hotline: 0963887289 – Email : KinhHN@gmail.com

Khái niệm Lộ giới là gì? Lộ giới đường được tính như thế nào?

Khi đi qua các con ngõ, hẻm chúng ta thường hay bắt gặp các biển báo Lộ giới. Bạn thắc mắc không biết lộ giới là gì ? Có nghĩa gì trong cầu đường xây dựng ? Bài viết này sẽ giúp chúng ta tìm hiểu xem lộ giới là gì nhé?

Lộ giới là gì?

Lộ giới là cụm từ mà các cơ quan quản lý nhà nước dùng để chỉ ranh giới qui hoạch mở đường hoặc mở hẻm.

Lộ giới là chỉ điểm cuối chiều rộng của con đường tính từ tim đường sang hai bên ( Vì còn khoảng lưu không từ mép đường đến điểm chỉ lộ giới ). Thường người ta cắm các cọc Lộ giới 2 bên đường để cảnh báo người dân không được xây dựng những công trình kiên cố trông phạm vi của các mốc lộ giới.

Lộ giới là gì?

Chỉ giới đường đỏ là gì?

Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa, để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác (Căn cứ điều 3 Luật xây dựng)

Chỉ giới đường đỏ là gì?

Cách xác định lộ giới cho một lô đất ở ?

Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng nhà, công trình trên đất đó. 
Chỉ giới xây dựng có thể trùng với chỉ giới đường đỏ, nếu công trình được phép xây dựng sát chỉ giới đường đỏ (ranh giới lô đất). Hoặc lùi vào so với đường đỏ nếu công trình phải xây lùi vào so với chỉ giới đường đỏ (do yêu cầu của quy hoạch).
Khoảng lùi là khoảng cách giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.
Thường người ta cắm các cọc Lộ giới 2 bên đường để cảnh báo người dân không được xây dựng những công trình kiên cố trông phạm vi của các mốc lộ giới.

Tham khảo thêm:

Xây nhà cách lộ giới bao nhiêu thì đạt tiêu chuẩn?

Theo luật xây dựng thì tùy thuộc vào độ cao của ngôi nhà mà khoảng lùi lộ giới cũng khác nhau:

Xây nhà cách lộ giới bao nhiêu thì đạt tiêu chuẩn?

Tuyến đường lộ giới dưới 19 mét

Nếu như tuyến đường lộ giới dưới 19 mét, nhưng công trình xây dựng đó cũng có độ cao dưới 19 mét thì không cần phải cách lộ giới, có nghĩa là ngôi nhà đó sẽ được xây dựng sát vỉa hè.
Nhưng cũng cùng tuyến lộ giới này nhưng công trình xây dựng có độ cao từ 19-22 mét, thì phải cách lộ giới 3 mét.
Công trình càng cao thì càng phải lùi vào sâu hơn so với mốc lộ giới.

Tuyến đường lộ giới từ 19 đến 22 mét

Nếu tuyến đường lộ giới từ 19 đến 22 mét thì những công trình xây dựng cao dưới 22 mét không cần phải cách lộ giới. Nghĩa là ngôi nhà đó được phép xây dựng sát mốc lộ giới.
Nếu công trình xây dựng nào cao từ 22-25 mét sẽ cách mốc lộ giới 3 mét.
Nếu công trình xây dựng nào cao từ 28 mét thì phải cách mốc lộ giới 6 mét.

Tuyến đường lộ giới từ 22 mét trở lên

Những công trình xây dựng nào thấp hơn 25 mét thì không cần phải cách mốc lộ giới. Nhưng đối với những công trình xây dựng từ 28 mét trở lên buộc phải cách mốc lộ giới 6 mét.
Như vậy, chúng ta đã thấy xây nhà cách lộ giới bao nhiêu còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau, về độ cao của công trình xây dựng, độ rộng của tuyến đường lộ giới…

Quy định về lộ giới 

Việc tuân thủ quy định về lộ giới là rất quan trọng. Giúp chúng ta dễ dàng xác định mốc lộ giới, chỉ giới xây dựng. Từ đó thực hiện đúng quy định của pháp luật nhà nước.