Mẫu biên bản nghiệm thu công trình – Nghiệm thu công việc lắp đặt xây dựng

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình – Nghiệm thu công việc lắp đặt xây dựng
Là Ánh Glass

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình – Nghiệm thu công việc lắp đặt xây dựng. Cần có mẫu bản nghiệm thu để nêu rõ những thông tin công trình, dự án. Cũng như thành phần tham gia nghiệm thu, thời gian nghiệm thu

 

Hà Nội : 299 Định Công- Thanh Xuân

 

Hotline: 0963887289 – Email : KinhHN@gmail.com

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình – Nghiệm thu công việc lắp đặt xây dựng 

Mẫu biên bản nghiệm thu là biểu mẫu rất quan trọng trong quá trình xây dựng công trình, nhà cửa… Hôm nay Vách Kính Là Ánh sẽ chia sẻ đến bạn mẫu biên bản nghiệm thu công trình mới nhất, chính xác nhất và tiêu chuẩn nhất 2019.

Nghiệm thu là gì?

Nghiệm thu trong xây dựng là một động từ ám chỉ hành động đánh giá, kiểm tra từ tổng thể tới chi tiết của một cá nhân hoặc tập thể chịu trách nhiệm để từ đó xác định chính xác được kết quả của công việc đã làm là như thế nào.

Nghiệm thu là gì?

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng mới nhất là gì ?

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng mới nhất là một mẫu biên bản nghiệm thu được lập ra trong quá trình thi công các dự án xây dựng. Biên bải này phải nêu rõ được những thông tin cơ bản của công trình bao gồm có những thành phàn chính nào, thời gian bắt đầu, kết thúc, nhận xét tổng quan.

Tại sao nên có bản nghiệm thu?

Cần có mẫu bản nghiệm thu để nêu rõ những thông tin công trình, dự án. Cũng như thành phần tham gia nghiệm thu, thời gian nghiệm thu. đánh giá công việc xây dựng một cách chính xác nhất.

Tham khảo thêm: Mẫu báo giá tiếng Anh chuẩn

Nội dung mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–
SỐ: ………………………..
Công trình: ……………………………………………………………………………………………….
Hạng mục: ……………………………………………………………………………………………….

1. Đối tượng nghiệm thu: ……………………(Ghi rõ tên công được nghiệm thu)…………..

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

● Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)

– Ông: ……………………………………… Chức vụ: ………………………………………………..

● Đại diện Nhà thầu thi công: ……………………………(Ghi tên nhà thầu)…………………….

– Ông: …………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: …..giờ ….. ngày….tháng….năm….

Kết thúc: ……giờ ….. ngày…..tháng….năm…..

Tại công trình: ……………………………………………………………………………………………..

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng.
– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế được phê duyệt:
Bản vẽ số: (Ghi rõ tên, số các bản vẽ thiết kế)
– Tiêu chuẩn, qui phạm xây dựng được áp dụng:
(Ghi rõ các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng)
– Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được đưa vào sử dụng: (Xem thêm ở phần ghi chú)
– Nhật ký thi công, giám sát và các văn bản khác có liên quan.
b. Về chất lượng công việc xây dựng:
(Ghi rõ chất lượng công tác xây dựng có đạt hạy không đạt theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng hay không)
c. Các ý kiến khác nếu có:
5. Kết luận:
(Cần ghi rõ chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để cho triển khai các công việc tiếp theo. Hoặc ghi rõ những sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa, hoàn thiện trước khi triển khai các công việc tiếp theo).
CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Liệt kê tất cả các kết quả thí nghiệm vật liệu đưa vào sử dụng cho hạng mục:
- Được nghiệm thu
- Số phiếu thí nghiệm và do phòng thí nghiệm nào thực hiện
- Giấy chứng nhận xuất xưởng
  ….
* Bê tông hoặc BTCT gồm các kết quả thí nghiệm: Xi măng, cát, đá, nước, cấp phối, …
* Xây lát gồm các kết quả thí nghiệm: Rọ đá, thảm đá, đá hộc, vải lọc, …
* Gia công lắp đặt cốt thép gồm các kết quả thí nghiệm: Giàn pin mặt trời, Kéo thép, mối hàn, mối nối, ...
* Thi công đắp lắp đặt công trình gồm: Thí nghiệm tại hiện trường (để xác định chiều dày lớp đắp, xác định số lượt đầm theo điều kiện thực tế, xác định độ ẩm tốt nhất của vật liệu đắp).
Có thể bạn quan tâm: Mẫu báo giá Tiếng Việt tiêu chuẩn