Mẫu thông báo thay đổi nhân sự nội bộ

Mẫu thông báo thay đổi nhân sự nội bộ
Là Ánh Glass

Mẫu thông báo thay đổi nhân sự nội bộ. Trong thông báo, dùng cách hành văn phải rõ ràng, dễ hiểu và mang tính đại chúng cao, cần viết rất ngắn gọn, đủ thông tin

 

Hà Nội : 299 Định Công- Thanh Xuân

 

Hotline: 0963887289 – Email : KinhHN@gmail.com

Mẫu thông báo thay đổi nhân sự nội bộ

Trong các cơ quan tổ chức, các văn bản hành chính công vụ có yếu tố vô cùng quan trọng, cần thiết. Công văn, tờ trình, thông báo,….là những văn bản cần sự chính xác về quy cách trình bày, ngôn từ, kí tên, đóng dấu,… Vậy khi có sự thay đổi nhân sự trong nội bộ chúng ta cần phải soạn thảo thông báo như thế nào?

Mẫu thông báo thay đổi nhân sự nội bộ

Thông báo là gì?

Thông báo là một văn bản hành chính thông thường dùng để truyền đạt nội dung một quyết định, tin tức, một sự việc, thông tin về hoạt động của các cơ quan, tổ chức cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan để biết để thực hiện. Thông báo còn được dùng để giới thiệu một chủ trương một chính sách được thể chế hóa bằng văn bản thích hợp. Trong trường hợp này thông báo mang tính chất phổ biến chính sách, chủ trương, được các cơ quan quản lý nhà nước sử dụng để định hướng công việc của các đơn vị trực thuộc hoặc để phân phối công tác với các cơ quan có liên quan

Cấu trúc của thông báo:

- Phần mở đầu: Nêu mục đích, chủ thể và thẩm quyền thông báo, đối tượng tiếp nhận thông báo. Nếu chủ thể thông báo sử dụng thẩm quyền cao hơn (thừa lệnh cấp trên) để thông báo phải ghi rõ trong phần mở đầu.

- Phần nội dung: Nêu rõ nội dung cần thông báo đến đối tượng tiếp nhận. Tùy theo nội dung cần thông báo, người soạn thảo có thể viết phần này thành một đoạn văn, nhiều đoạn văn hoặc trình bày theo hệ thống đề mục (bằng số Ả rập).

- Phần kết thúc : Nhấn mạnh nội dung cần thông báo, xác định thời gian có hiệu lực và các quy tắc xử sự được áp dụng nếu có phạm vi. Loại thông báo cần giới thiệu các chủ trương, chính sách thì phải nêu rõ tên, số và ngày tháng ban hành văn bản đó trước khi nêu những nội dung khái quát.  

Trong thông báo, dùng cách hành văn phải rõ ràng, dễ hiểu và mang tính đại chúng cao, cần viết rất ngắn gọn, đủ thông tin, không bắt buộc phải lập luận hay biểu lộ tình cảm như trong các công văn, phần kết thúc chỉ cần tóm tắt lại mục đích và đối tượng cần được thông báo. Phần đại diện ký thông báo: Không bắt buộc phải là thủ trưởng cơ quan, mà là những người giúp việc có trách nhiệm về các lĩnh vực được phân công hay được uỷ quyền ký và trực tiếp thông báo dưới danh nghĩa thừa lệnh thủ trưởng cơ quan.

Cấu trúc của thông báo:

Các loại thông báo thường sử dụng

  • Thông báo truyền đạt một văn bản mới ban hành, một chủ trương, một chính sách mới
  • Thông báo về nhiệm vụ được giao
  • Thông báo về các quan hệ mới trong hoạt động của bộ máy quản lý và lãnh
  • Thông báo một sự việc, một tin tức
  • Thông báo về thông tin trong hoạt động quản lý

Mẫu thông báo thay đổi nhân sự nội bộ

Thông báo thay đổi nhân sự

Kính gửi các Quý vị, Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các Quý vị đã giúp đỡ và hợp tác với Thiết Kế Xây Dựng Nhà trong suốt nhiều năm qua. Để thuận tiện cho việc giao dịch, hợp tác. Chúng tôi xin trân trọng thông báo tới các Quý vị về sự thay đổi nhân sự trong bộ máy lãnh đạo của Công ty như sau:Kể từ ngày 01/7/2018 Ông Nguyễn Văn Nam – nguyên Giám đốc kinh doanh không còn làm việc tại Thiết Kế Xây Dựng Nhà nữa. Ông Nam sẽ không còn nhiệm vụ giải quyết các công việc. giao dịch liên quan đến Công ty.

Bà Phạm Hồng Hoa – Phó giám đốc điều hành. Nay được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty. Sẽ tiếp tục các công việc của Ông Nam trước đây.

Chúng tôi không thay đổi địa chỉ của Công ty, tuy nhiên xin thông báo lại địa chỉ email và số điện thoại giao dịch của Công ty như sau:
Số điện thoại cố định: ……….
Email: …….
Chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai các công việc như từ trước tới nay. Với mục tiêu hỗ trợ tốt nhất cho mọi người có nhu cầu thiết kế xây dựng nhà. Hoặc cải tạo nâng cấp nhà ở hiện tại. Đồng thời đang mở rộng nhiều quan hệ hợp tác với các công ty vật liệu xây dựng.

Công ty chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của các Quý vị.  

Xem thêm:

Mẫu Cửa kính cường lực đẹp nhất 2021