Specificaton trong xây dựng là gì? Technical specification là gì ?

Specificaton trong xây dựng là gì? Technical specification là gì ?
Là Ánh Glass

Specificaton trong xây dựng là gì? Technical specification là gì ? Chỉ dẫn kỹ thuật là cơ sở để thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng.

 

Hà Nội : 299 Định Công- Thanh Xuân

 

Hotline: 0963887289 – Email : KinhHN@gmail.com

Specificaton trong xây dựng là gì ? Technical specification là gì ?

Chắc hẳn các bạn sinh viên chuyên ngành xây dựng hay kỹ sư đã đi làm trong quá trình làm việc chúng ta đều phải sử dụng một số thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành. Đặc biệt một số thuật ngữ chúng ta thường nghe như Specification là gì? đơn vị thi công tiếng anh là gì? Nhưng chúng ta không biết ý nghĩa của chúng là gì?

Bài viết này Kính Cường Lực Là Ánh sẽ chia sẻ cho các bạn một số từ vựng tiếng anh chuyên ngành xây dựng. Cũng như nghĩa của một số từ vựng thông dụng trong ngành thiết kế xây dựng này.

Spec – Specification là gì

Spec là viết tắt của Specification, nghĩa là chỉ dẫn kỹ thuật (Technical Specification)

Chỉ dẫn kỹ thuật là tập hợp các yêu cầu kỹ thuật dựa trên các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng cho công trình, thiết kế xây dựng công trình để hướng dẫn, quy định về vật liệu, sản phẩm, thiết bị sử dụng cho công trình gói thầu xây dựng và các công tác thi công, giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng.

Spec quy định rõ các loại vật liệu trong tất cả các hạng mục của dự án kèm với các tiêu chuẩn nghiệm thu đi kèm.

Tùy từng loại dự án và quy mô mà mỗi dự án lại có bảng Spec khác nhau.

Tham khảo thêm:

Spec – Specification là gì

Quy định về chỉ dẫn kĩ thuật trong xây dựng

Chỉ dẫn kỹ thuật là cơ sở để thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng. Chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt là một thành phần của hồ sơ mời thầu thi công xây dựng, làm cơ sở để quản lý thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng và nghiệm thu công trình.

- Chỉ dẫn kỹ thuật phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình xây dựng được phê duyệt và yêu cầu của thiết kế xây dựng công trình.

- Bắt buộc thực hiện lập chỉ dẫn kỹ thuật đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II. Đối với công trình di tích và các công trình còn lại, chỉ dẫn kỹ thuật có thể được lập riêng hoặc quy định trong thuyết minh thiết kế xây dựng công trình.

Technical Specification do bên nào lập?

Đơn vị tư vấn thiết kế có nhiệm vụ đưa ra bản vẽ thi công cùng với tiêu chuẩn kỹ thuật ( Spec ) đối với các dự án trong nước.
Còn với các dự án tổng thầu có yếu tố tư nhân hoặc nước ngoài, đơn vị thi công sẽ đưa ra bản vẽ Shopdrawing kèm theo Spec để phục vụ cho công tác báo giá và ký hợp đồng.  

Technical Specification do bên nào lập?

Technical Specification có vai trò gì?

Tech Spec là căn cứ để nhà thầu làm báo giá chào thầu với chủ đầu tư trong giai đoạn chuẩn bị dự án: 
Còn trong giai đoạn chuẩn bị thi công Tech spec là căn cứ để nghiệm thu vật liệu đầu vào.
Tech spec được dùng để nghiệm thu các công việc xây dựng và nghiệm thu hoàn thành dự án trong quá trình thi công.

Ngoài ra còn có 1 số thuật ngữ chuyên ngành khác như:

  • Shop drawing :  Bản vẽ shop drawing là bản vẽ chi tiết nhất dùng để thi công trên công trường.
  • Owner hay Client : Chủ đầu tư, là đơn vị hay cá nhân chi tiền để thực hiện dự án.
  • Items : Hạng mục xây dựng.
  • Material Vật liệu xây dựng.
  • Civil work Là công tác về xây dựng cơ bản như công tác móng, đào đất, cốp pha, cốt thép đổ bê tông…
  • Steel structure Công tác về kết cấu thép như sản xuất kết cấu thép, lắp đặt bu lông neo, lắp dựng kết cấu…
  • Interior  Hạng mục nội thất như công tác sàn ( floor) , trần ( ceilling), tường ( wall), đồ đạc nội thất…
  • ….

BOQ – Bill of Quantities là gì

+ Giúp nhà thầu hào giá cho cùng một đầu việc và khối lượng cụ thể giúp quá trình bỏ thầu
+ Chọn thầu công bằng và chính xác hơn trong quá trình đấu thầu dự án.
+ Là căn cứ để đánh giá hồ sơ thầu và đàm phán về giá dự thầu nếu cần thiết.
+ Dùng để ký hợp đồng dự án, công trình, để xác định các khoản thanh toán như chi phí lập bản vẽ shopdrawing. Chi phí chuẩn bị mặt bằng hay hỗ trợ về quản lý… và xác định các giai đoạn thanh toán của hợp đồng.